Uluslararası Sözleşme

Konu

   Sayı

     Tarih  
1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi 94/5555 18.04.1994 Dosya indir
Geçici İthalat Sözleşmesi 2004/7905 23.09.2004 Dosya indir
1975 tarihli TIR Sözleşmesi (19.09.2017/10740 sayılı RG'de ile değişiklik) 85/8993 16.01.1985 Dosya indir
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme     Dosya indir
EK 1     Dosya indir
EK 2     Dosya indir
EK 3     Dosya indir
EK 4     Dosya indir
EK 5     Dosya indir
EK 6     Dosya indir
EK 7     Dosya indir
EK 8     Dosya indir
EK 9     Dosya indir
EK 10     Dosya indir