Hudut Kapıları Genel Bilgiler

Ülkemizde 30 kara, 8 demiryolu, 83 deniz ve 62 hava olmak üzere toplam 183 hudut kapısı bulunmaktadır. Kara hudut kapılarında 29, demiryolu hudut kapılarında 5, deniz hudut kapılarında 43, hava hudut kapılarında 13 gümrük müdürlüğü hizmet vermektedir. Diğer taraftan, 9 serbest bölge gümrük müdürlüğü, 63 iç gümrük müdürlüğü bulunmaktadır.  Toplam 162 Gümrük Müdürlüğünün 15’i fiilen kapalı olup 147 faal gümrük müdürlüğü ile hizmetler yürütülmektedir.

 

HUDUT KAPILARI/GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ Hudut Kapısı Sayısı Gümrük Müdürlüğü Sayısı
Toplam Faal Faal Olmayan
Kara Hudut Kapısı 30 29 22 7
Demiryolu Hudut Kapısı 8 5 3 2
Deniz Hudut Kapısı 83 43 41 2
Hava Hudut Kapısı 62 13 12 1
HUDUT KAPILARINDA BULUNMAYAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ        
-Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri - 9 9 -
-İç Gümrük Müdürlükleri - 63 60 3
TOPLAM 183 162* 147 15
 


 

* Nusaybin, Kapıköy ve Çobanbey Gümrük Müdürlükleri, kara ve demiryolu hudut kapısı olarak faaliyet göstermekte olup kara hudut kapısına hizmet veren Gümrük Müdürlükleri arasına dâhil edilmişlerdir.
 

05/12/2017 tarihi itibarıyla