Gümrük Beyannamelerinin 24 No'lu Kutusuna ilişkin 27.05.2019 tarihli, 2019/23 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

“Gümrük Beyannamelerinin 24 No'lu Kutusuna ilişkin 27.05.2019 tarihli, 2019/23 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ekinde yer alan gümrük beyannamesinin 24 No'lu kutusuna yazılması gereken kodlara ilişkin BİLGE sistemindeki güncelleme 01 Haziran 2019 tarihi itibariyle yapılacaktır.”
 
2019/23 sayılı Genelge için tıklayınız.