Yayınlar

 

 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

 KİTAP ADI  BASIM YILI  KAPAK
 
 

 
DÜNDEN BUGÜNE GÜMRÜKLER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1909-2012

 Genel Müdürlük Yayın No:1
 Bakanlık Yayın No: 2


 
 
2012
 
 
 

 GÜMRÜK TARİFE CETVELİ 
 İZAHNAMESİ


 Genel Müdürlük Yayın No:2
 Bakanlık Yayın No: 3 
2013

 ARMONİZE SİSTEM 
 SINIFLANDIRMA 
 AVİLERİ*SINIFLANDIRMA 
 KARARLARI*AB SINIFLANDIRMA 
 TÜZÜKLERİ


 Genel Müdürlük Yayın No:3
 Bakanlık Yayın No: 4

 
2013
 
 
 
  NUMUNE ALMA KILAVUZU


 Genel Müdürlük Yayın No:4
 Bakanlık Yayın No: 5
 
2013
 
 
 
 
 TIR EL KİTABI
 
 Genel Müdürlük Yayın No:5
 Bakanlık Yayın No: 6


 
2013
 
 
 
  GÜMRÜK KANUNU


 Genel Müdürlük Yayın No:6
 Bakanlık Yayın No: 8
 
2013
 
 
 
 
 
 GÜMRÜK MEVZUATI


 Genel Müdürlük Yayın No:7
 Bakanlık Yayın No: 9


 
2013
GELİR PAKETİ: KIYMET KONTROLÜ UYGULAMA KILAVUZU


 Genel Müdürlük Yayın No:8
 Bakanlık Yayın No:11

 
2014