2019

(2019 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  

Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Tebliğ

01

22.01.2019

Detay

İhracatta Ceza Kararları

02

05.02.2019

Detay

Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu

03

05.02.2019

Detay

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

04

08.02.2019

Detay

İhracat İşlemleri

05

28.02.2019

Detay

Türkiye İle KKTC Arasında Kargo Taşımacılığı

06

06.03.2019

Detay

TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Veterinerlik Ürünleri)

07

08.03.2019

Detay

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

08

27.03.2019

Detay

Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Teslimi

09

29.03.2019

Detay

TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrol Belgesi

10

28.03.2019

Detay

TPS-Taahhütname 11 05.04.2019

Detay

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri 12 08.04.2019

Detay
Ek

Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi 13 05.04.2019

Detay

Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi 14 15.04.2019

Detay

TPS-Özel Fatura 15 18.04.2019

Detay

Sağlık Bakanlığı- Ön İzin Belgesi (Düşümsüz) 17 30.04.2019

Detay

TPS-Eşya Teslim Listesi 18 03.05.2019

Detay

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 19 10.05.2019

Detay

TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

20 15.05.2019

Detay

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali (2019/26 Sayılı Genelge ile, 2019/21 Sayılı Genelge'nin uygulanmasının 31.12.2019 tarihine kadar ertelendiği hususu düzenlenmiştir.) 21 14.05.2019

Detay

Sınırlardan Öncelilki Geçiş 22 27.05.2019

Detay

Gümrük Beyannamelerinin 24 No'lu Kutusu Hk. 23 27.05.2019

Detay

Yabancı Firma Kayıt Sistemi 24 12.06.2019

Detay

2012/2 Sayılı Genelge'de Değişiklik 25 18.06.2019

Detay

2019/21 Sayılı Genelge Hk. 26 18.06.2019

Detay

TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları 27 04.07.2019

Detay

2014/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 28 05.07.2019

Detay

TPS-Ayarevi Raporu 29 05.07.2019

Detay

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı

30 18.07.2019

Detay

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı

31 18.07.2019

Detay

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

32 05.08.2019

Detay