2018

Konu (2018 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşya ( 2014/17 sayılı Genelgede Değişiklik)
 
01 03.01.2018 Detay
İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri 01 08.03.2018 Detay
Uçak Bakım Onarım Parçaları İhracatında Kolaylaştırma
 
02 23.01.2018 Detay
 
Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması (2012/3 sayılı Genelgede Değişiklik)MÜLGA (2018/10 sayılı Genelge ile kalktı)
 
03 22.02.2018 Detay
Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF (2017/20 sayılı Genelgede Değişiklik)
 
04 19.02.2018 Detay
Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Aynıyet Tespiti (2013/15 sayılı Genelgede Değişiklik)
 
05 23.02.2018 Detay
Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin Birleşme ve Tür Değiştirmesi
 
06 21.03.2018 Detay
Konşimento Beyanı (Havayolu)
 
07 27.03.2018 Detay

2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı
 

08 24.04.2018 Detay
Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat
 
09 15.05.2018 Detay
Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması MÜLGA (2019/1 sayılı Genelge ile kalktı)
 
10 18.05.2018 Detay
2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik
 
11 24.05.2018 Detay

Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre YGM Uygulaması
 

12 05.06.2018 Detay
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması
 
13 09.07.2018 Detay

 

2017/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge MÜLGA (2019/9 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
14 09.07.2018 Detay
Dış Hat Yolcularına  Verilecek Eşya
 
15 12.09.2018 Detay
2017/2 Sayılı Genelge Eki Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 16 12.09.2018 Detay
Ek-Eşya Listesi
Geçici İthal Edilen Konteynerlerin Yeniden İhracı
 
17 26.09.2018 Detay

Tarım ve Orman Bakanlığı  Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması Hk.

18 02.11.2018 Detay

İhracat Refakat Belgesi
19 02.11.2018 Detay
Ek

Sigara Transiti

20

30.11.2018

Detay

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

21

17.12.2018

Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi 22 19.12.2018 Detay
Ek
İhracatta Kıymet Araştırmaları 23  31.12.2018 Detay