2016

Konu (2016 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
2012/4 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 01 07.01.2016 Detay
2012/12 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 02 08.01.2016 Detay
Tarife Sınıflandırmasına Daire Genelge (2016/7 Sayılı Genelge ile değişiklik) 03 11.03.2016 Detay

2014/34 sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge

04 14.03.2016 Detay

Hizmet İhracatına Dair Genelge

05 06.04.2016 Detay
 Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehberi İçerir Genelge 06 06.04.2016 Detay
2016/3 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 07 08.04.2016 Detay
2016/8 sayılı Genelge-Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Beyannamelerde Düzeltme Yapılmasına Dair Genelge 08 08.06.2016 Detay
Gümrük Kanununun 235 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Genelge 09 20.06.2016 Detay
2012/8 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 10 15.08.2016 Detay
NATO SOFA Anlaşması Kapsamı Eşyaya Dair Genelge 11 06.10.2016 Detay
Fatura 12 12.10.2016 Detay
2015/15 sayılı Genelgede Değişiklik 13 12.10.2016 Detay
İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri (2018-1 sayılı genelge ile kaldırılmıştır) 13 14.04.2016 Detay
2016/14 İhracatta Kıymet Araştırması 14 17.10.2016 Detay
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması (Dahilde İşleme Rejimi) 15 27.10.2016 Detay
Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (2018/9 Sayılı Genelge ile kısmen değişiklik) 16 09.11.2016 Detay

Menşe Belgelerinin Kullanım Alanları Dair Genelge

17 17.11.2016 Detay

2012/3 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge MÜLGA (2018/10 sayılı Genelge ile kalktı)

18 29.11.2016 Detay

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedellerine Dair Genelge

20 13.12.2016 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulamasına Dair Genelge (2017/3 Sayılı Genelge ile değişiklik) 21 23/12/2016 Genelge

Ek 1
Ek 2
Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesine Dair Genelge 23 29/12/2016 Detay
TSE Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması 24 30/12/2016 Detay
Gümrük Alacağının Takibi (Mülga RYKGM) (Mülga RYKGM'nin 2017/5 Sayılı Genelgesi ile değişiklik) 42 12/05/2016 Detay
Geri Verme-Kaldırma İşlemlerine İlişkin Beyannamede Düzeltme (Mülga RYKGM) 44 04/05/2016 Detay