Bakanlar Kurulu Kararı

Konu

R.G. Sayısı

 R.G. Tarihi  
2006/10895 Sayılı "Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar" 26303 28.09.2006 Dosya indir
2009/ 15481 Sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" 27369 29.09.2009 Dosya indir
2017/11170 Sayılı "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"ne İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 30287
(3.Mükerrer)
31.12.2017 Dosya indir
2014/6706 Sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda  Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 29092 18.08.2014 Dosya indir
2014/6711 Sayılı "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar" 29092 18.08.2014 Dosya indir