Tamir Amaçlı Geçici İhraç Edilen Eşyanın Yurda Girişinde Vergilendirmesine İlişkin 2014/19 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi


Gümrük Kanununun 167/9-d ve 167/9-e maddelerinde yer alan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında tamir amaçlı yurt dışına geçici ihraç edildikten sonra yurda girişinde vergilendirilmesine ilişkin 2014/19 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenleme kapsamında; bahse konu eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında tamir amaçlı yurt dışına geçici ihraç edildikten sonra yurda girişinde vergilendirilmesine ilişkin tereddütlerin önüne geçilmiştir.

2014/19 Sayılı Genelge İçin Tıklayınız.