Liman İşletmelerince Tahsil Edilecek Ücretlere İlişkin 2014/29 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi.

Liman sahalarında gümrük kontrolüne tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak liman işletmelerince eşyanın gümrük muayene ve kontrolüne hazır hale getirilmesi için verilen hizmetler karşılığında tahsil edilen ücretlerin, hem çok yüksek oluşu ve hem de limanlar arasında değişkenlik göstermesi nedenleriyle, Gümrük Yönetmeliği’nin 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirlenebileceği hükmü çerçevesinde verilen yetkiye istinaden bir düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
 
Bu kapsamda Bakanlığımızca 5/12/2014 tarihli ve 2014/29 sayılı Genelge hazırlanmış olup söz konusu Genelge uyarınca liman sahalarında liman işletmelerince eşyanın gümrük kontrolüne hazır edilmesi hizmetleri karşılığında tahsil edilebilecek azami ücretler belirlenmiştir.


Söz Konusu Genelge İçin Tıklayınız.