Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) yayımlanmıştır.


Avrupa Birliği Komisyonu bünyesindeki Tarife ve İstatistik Nomanklatürü Komitesi tarafından 04/03/2015 tarihinde AB Resmi Gazetesinde "Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları" yayımlanmıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında, AB mevzuatına uyumun korunması amacıyla gerekli mevzuat çalışması yapılarak, 22/03/2016 tarihli ve 29661 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) yayımlanmıştır.
İlgili Tebliğ için tıklayınız.