Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi Ankara Gümrük Müdürlüğünde Uygulanmaya Başlandı

Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi Ankara Gümrük Müdürlüğünde Uygulanmaya Başlandı

Taşıt Onay Belgesi, 1975 tarihli TIR Sözleşmesi gereğince, TIR Karnesi himayesinde taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve taşıtın TIR Karnesi himayesinde taşıma yapmaya uygun olduğunu gösteren bir belge niteliğindedir. Söz konusu belgenin taşıma esnasında taşıtta hazır bulundurulması ve TIR Karnesi işlemleri sırasında görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belge, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince, TIR Sistemi kapsamında taşıma yapma yetkisine haiz taşımacılara verilmektedir.

Daha önce kağıt üzerinde yürütülen belgeye ilişkin işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla, hem gümrük idareleri, hem de taşımacılar açısından zaman tasarrufu sağlanması ve TIR Sistemi kapsamında taşıma yapılması için kullanılan taşıtlara ilişkin bilgilere, tüm gümrük idarelerince elektronik olarak erişilebilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS), Ankara Gümrük Müdürlüğünde 22.12.2015 tarihinde uygulamaya geçirilmiştir.

Söz konusu sistemin diğer Gümrük Müdürlüklerinde uygulanmasına aşamalı olarak başlanacaktır.