1975 Tarihli TIR Sözleşmesi’nde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

14 Kasım 1975 tarihli “Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”ne (TIR Sözleşmesi) ilişkin 3 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen Değişiklik’in 1 Ocak 2012; 3 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen ikinci Değişiklik’in 13 Eylül 2012; 9 Şubat 2012 tarihinde kabul edilen Değişiklik’in 10 Ekim 2013 ve 6 Şubat 2014 ile 12 Haziran 2014 tarihlerinde kabul edilen Değişiklikler’in 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına ilişkin 2015/7936 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 11 Ağustos 2015 tarihli ve 29442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Revize Sözleşme metni ve ekleri için tıklayınız.