Kısa Süreli Eşleştirme

Faydalanan Kurum
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Eşleştirme Projesi Ekibi
Önder GÖCMEN, Faydalanan Kurum Proje Lideri
Dionysia Kallinikou, Üye Ülke Proje Lideri
  
İletişim Bilgisi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü
Dumlupinar Bulvari no. 151,
Eskisehir Yolu 9 km.
06530 Ankara Turkey
Tel: +90  312 4491010
Fax: +90 312 4493101
www.ticaret.gov.tr
 
Avrupa Kamu Hukuku Merkezi
16 Achaiou str. 106 75Athens, Greece
Tel: +30 22920 69 810/11/12
Fax: +30 22920 69 813
www.eplc.gr

Proje Web Sitesi (www.beipr.eu)
 
Bu yayın Avrupa Birliği desteği ile oluşturulmuştur. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/Avrupa Kamu Hukuku Merkezine aittir ve yayın Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtan bir belge olarak değerlendirilmemelidir. 
 
    
         
  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye
  Cumhuriyeti tarafından ortak finanse
  edilmektedir.
 
 Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması
 
Kısa Süreli Eşleştirme  Projesi
TR2012/023-405
 
 
Bu Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bir eşleştirme ortaklığıdır.

Eşleştirme Nedir?

Eşleştirme programı faydalanan ülkelere AB müktesebatını uygulamak için gerekli yönetim becerileri, kurumsal yapı ve insan kaynakları ile birlikte çağdaş ve etkili bir idare olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Program, faydalanan ülke İdareleri ve yarı resmi kuruluşlarına Avrupa Birliği mevzuatının uygulanması, yaptırımı ve içe aktarılmasının kolaylaştırılması hususunda AB’deki benzer muadil kuruluşlarla birlikte çalışmak konusunda bir çerçeve sunmaktadır.

Kısa Süreli Eşleştirme Projesi
TR2012/023-405
Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Yunanistan Avrupa Kamu Hukuku Merkezi (EPLC) arasında gerçekleştirilen bir eşleştirme ortaklığıdır. Bu ortaklığın amacı tüm Türkiye Gümrük Bölgesinde Fikri Mülkiyet Hakları konusunda çağdaş ve etkin bir sınır koruma sistemi oluşturmaktır.

Proje Süresi ve Finansmanı
Proje 8 Aralık 2015 tarihinde başlamış olup, Haziran 2016’da bitirilmesi öngörülmektedir. Projenin finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Projenin bütçesi 250.000 Avro’dur.

Projenin Amacı
Proje Türk Gümrük İdaresinin, 608/2013 sayılı AB Yönetmeliği’nin etkin ve düzgün uygulanmasına yönelik AB normları ve standartları doğrultusunda yasal ve idari kapasitesinin arttırılmasını amaçlamaktadır.
 
Açılış Toplantısı
Açılış toplantısı projenin amaçları ve proje kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme ile Üye Ülke uzmanlarının tanıtımını amaçlamaktadır. Söz konusu Toplantı 29.01.2016 tarihinde Bakanlığımız konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 
 
Proje Faaliyetleri
Faaliyet 1. Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin Mevcut AB ve Türkiye Gümrük mevzuatının gözden geçirilmesi
Fikri Mülkiyet Haklarının gümrüklerde korunmasına dair Gümrük mevzuatı kapsamında AB ve Türkiye Gümrük mevzuatları arasındaki herhangi bir uygulama farklılığını ortadan kaldırmaya yönelik mevzuat gözden geçirmesi yapılacaktır.
Söz konusu faaliyet çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu AB Müktesebatı temel alınarak gözden geçirilecek ve 608/2013 sayılı AB Yönetmeliği ile uyum tablosu hazırlanacaktır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Ekim 2009 tarihli Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin gümrük uygulamaları 608/2013 sayılı AB Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan 1383/2003 sayılı AB Yönetmeliğine çok büyük oranda uyumlu hale gelmiştir.

Faaliyet 2. Farklılık ve ihtiyaç analizi oluşturulması.
“farklılık/ihtiyaç analizi” çalışması yapılarak taslak rapor hazırlanacaktır. Uzmanları bir araya toplayan, gerekli görüşlerin dinlenmesini temin edecek ve bağlılık ile sahiplenmeyi arttıracak bir yuvarlak masa tartışması gerçekleştirilecektir.
Söz konusu yuvarlak masa tartışması temel ihtilafların (eşyaların zorunlu imhası, küçük sevkiyatlar, işleyişe ilişkin hususlar, işbirliği/bilgi değişimi) konu bazında gözden geçirilmesine ilişkin olacaktır. Anılan yuvarlak masa  toplantıları  29.02.2016 ve 01.03.2016 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüzde proje ekibinden 5 yabancı uzman ve  Genel Müdür Yardımcısı Sn. Önder GÖÇMEN ile Daire Başkanı Sn. Ahmet ATASORKUN'un da katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılara Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesi personelinin yanısıra Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünden iki Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli de  iştirak etmiştir
 
Faaliyet 3. Fikri Mülkiyet Haklarının gümrüklerde korunmasına dair yeni ulusal mevzuat taslakları oluşturulması
Gerekli yasal değişiklik taslakları oluşturulacaktır. Son aşamada Üye Ülke Uzmanları, Türk Uzmanlarla birlikte tüm öngörülen değişiklik taslakların ayrıntılı olarak tartışılacağı bir çalışma toplantısı düzenleyeceklerdir. Çalışma toplantısı yuvarlak masa toplantısında öngörülen mevzuat ihtilaflarının tanımlanması, örneğin 4 temel hususun (eşyaların zorunlu imhası, küçük sevkiyatlar, işleyişe ilişkin hususlar, işbirliği/bilgi değişimi) konu bazında gözden geçirilmesi ile aynı yapıda olacaktır. Bu kapsamda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin mevzuat taslakları oluşturulmuş olup değerlendirme aşaması devam etmektedir.

Faaliyet 4: En iyi AB uygulama yöntemlerini (Fikri Mülkiyet alanına ilişkin yazılım programları dahil) incelemek üzere AB Üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri.
16 Türk Gümrüğü çalışanı için En iyi AB uygulama yöntemlerini (Fikri Mülkiyet alanına ilişkin yazılım programları dâhil) incelemek üzere AB Üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri Yunanistan ve İtalya’da gerçekleştirilecektir. Çalışma ziyareti için seçilen AB Üyesi Ülkeler aynı coğrafi dağılım içinde faaliyet göstermekte olup, söz konusu çalışma ziyaretleri projenin tamamlanmasından sonra dahi sınır ötesi işbirliğini teşvik edici olacaktır. Bu doğrultuda 9-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Yunanistan'a ve 10-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında İtalya'nın müsait olmaması nedeniyle Finlandiya'ya çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. Yunanistana düzenlenen çalışma ziyareti fotoğrafları için tıklayınız.
 
Faaliyet 5: AB Gümrük İdarelerinde Staj
Türk Gümrük İdaresinden 6 çalışan için Fikri Mülkiyet Haklarının gümrüklerde korunması mevzuatı uygulamalarını incelemek amaçlı 2 staj programı Yunan ve İtalyan gümrük makamlarının Atina ve Roma’daki bürolarında gerçekleştirilecektir. Bu minvalde, Genel Müdürlüğümüzden 3 personel ile taşra idarelerimizden 3 personel toplam 6 personel 16-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Yunanistan'da staj programına katılm sağlamışlardır. Söz konusu staja ilişkin fotoğraflar için tıklayınız. 
  
Kapanış Konferansı
Projenin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, elde edilen sonuçları ve proje kapsamı yapılanları daha geniş bir kitleye ulaştırmak için gerçekleştirilecek kapanış konferansına İşbirliği yapılan AB Üyesi Ülke kurumları, Faydalanan Kurumlar, Resmi Kuruluşlar, Avrupa Birliği, ilgili özel sektör temsilcileri ve basın davet edilecektir. Kapanış Konferansı Sn. Genel Müdürümüz başkanlığında Avrupa Kamu Hukuku Merkezi (EPLC), AB Türkiye Delegasyonu, AB Bakanlığı,  Merkezi Finans İhale Birimi ve AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla 6 Haziran 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiştir.