Yabancı Firma Kayıt Sistemine ilişkin 2019/24 sayılı Genelge, Yükümlü ve Memur Kılavuzları ile konuya ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Yabancı Firma Kayıt Sistemine ilişkin 2019/24 sayılı Genelge, Yükümlü ve Memur Kılavuzları ile ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Yabancı Firma Kayıt Sistemi Yükümlü Kılavuzu için tıklayınız.

Yabancı Firma Kayıt Sistemi Memur Kılavuzu için tıklayınız.


Yabancı Firma Kayıt Sistemine ilişkin 2019/24 sayılı Genelge çerçevesinde;
1) YFKS uygulaması 14 Haziran 2019 tarihi itibariyle yükümlü kaydı ve memur onayı için kullanıma açık olacak;
2) İİKS programı ve İİKS numarasının ithalat beyannamelerinin 2 no.lu "Gönderici" hanesinde kullanılması uygulaması 26 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek;
3) İİKS programı 26 Haziran 2019 tarihi itibariyle kullanıma kapatılarak, aynı zamanda YFKS numaralarının ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesinde yer alan “Kimlik No” bölümüne yazılması sistem üzerinde zorunlu hale getirilecektir.
YFKS uygulaması başladığında ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesine yurtdışındaki yabancı firmalar için YFKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecektir. Bu sebeple, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen;
İthalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesine ünvanı yazılacak olan yurtdışındaki yabancı firmaların YFKS programında kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi;
YFKS programında kayıtlı olmaması halinde bahse konu yurtdışındaki yabancı firmaların ünvan ve ülke bilgilerinin https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks internet adresinden anılan programa kaydedilmesi ve en yakın Gümrük İdaresine kaydın onaylatılması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.