Ulaştırma mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar hakkında 11 Nisan 2018 tarihinde toplantı yapıldı.


 
Ulaştırma mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla ile Genel Müdürlüğümüzde yapılan toplantıya; Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Sayın Saim İLÇİOĞLU ve her iki Bakanlığın temsilcileri katılmıştır.
Toplantıda, üçüncü ülke taşımalarında karşılaşılan sorunlar, Ro-Ro ile limanlarımıza gelerek başka bir gümrük idaresinin denetiminde bulunan geçici depolama ve antrepolara alınan eşyanın taşınması, SRC belgelerinin gümrük idarelerince kontrolü, B2 Yetki Belgeli otobüslerin doluluk oranlarının kontrolünde yaşanan sorunlar, ağırlık ve boyut kontrolleri konuları değerlendirilmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Verimli geçen toplantıda, taşıyıcıların mağdur olmaması bakımından gerek gümrük gerekse ulaştırma işlemlerinde karşılaşılan sorunların hızlıca çözümü ve uygulamaların günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmesi amacıyla benzer toplantıların düzenlenmesi hususunda görüş birliği oluşmuştur.