SAMANCTA-Eşyadan Numune Alma Rehberi

Avrupa Birliği Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan SAMANCTA - Eşyadan Numune Alma Rehberinin Türkçeye tercümesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanmıştır.

Uygulamaya
https://uygulamalar.ticaret.gov.tr/samancta/ linkinden erişebilirsiniz. 

Diğer taraftan orijinal rehber
http://eski-ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/EN/index_EN.htm linkinde yer almaktadır.