Ortak Transit Sözleşmesi'ne Taraf Ülkelere Gönderilmek Üzere, İpsala, Hamzabeyli, Kapıkule Kara Hudut Kapılarımıza Eşya Sevkinin, Ulusal Transit Rejimi Kapsamında Tr Rejim Kodu Altında Yapılmasına 10.12.2018 Tarihi İtibarıyla Son Verilecektir.

 
Ülkemizin 01.12.2012 tarihinden itibaren akit tarafı olduğu Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf ülkelere yapılan taşımalarda; söz konusu ülkelere açılan kara hudut kapılarımıza (İpsala, Hamzabeyli, Kapıkule) sevk edilecek eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde taşınmasının Ortak Transit Rejimi yerine Ulusal Transit Rejimi (TR) kapsamında yapılarak kara sınır kapılarında sonlandırılması; gerek ülkemiz gerekse de komşu ülke sınır gümrük idarelerinde ilave kontrol ve iş yükü gerektirmekte ve bu durum da transit rejimine konu eşyanın yurtdışı edilmesi sürecini olumsuz etkileyerek kara sınır kapılarında tıkanıklıklara neden olmaktadır.
 
Bu çerçevede, Bakanlık Makamı’nın 28.11.2018 tarihli sayılı Onayı uyarınca, Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf ülkelere gönderilmek üzere, söz konusu kara hudut kapılarımıza sevk edilecek eşyaya, Ulusal Transit Rejimi kapsamında TR rejim kodu altında işlem yapılmasına 10.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesi uygun bulunmuştur.
 
Buna göre, 10.12.2018 tarihi itibarıyla söz konusu kapılara eşya sevkinin Ortak Transit Rejimi kapsamında (T1/T2 belgesi) veya TIR Karnesi ile yapılması gerekmektedir.