GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması" Projesi Kapsamında 21-22 Ocak 2017 Tarihlerinde Gaziantep’te Hizmetiçi Eğitim Gerçekleştirildi

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizması kapsamında "Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması" konulu Bakanlığımız projesinin hizmet sözleşmesi bileşeni kapsamında Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcısı Sn. Önder GÖÇMEN’in başkanlığında 21-22 Ocak 2017 tarihlerinde Gaziantep’te farklı Bölge Müdürlüklerinden farklı unvanlarda personelin katılımıyla hizmetiçi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu hizmetiçi eğitimde yerli ve yabancı uzmanlar ile Genel Müdürlüğümüzce Fikri Mülkiyet Hakları konusunda çeşitli eğitimler verilmiştir. Ayrıca hak sahipleri temsil ettikleri markalarla ilgili çeşitli sunum ve tanıtım yapmışlardır. Aynı zamanda, sahte ve orijinal eşyalara ilişkin görseller sergilenmiş, katılımcılara aradaki farkları görme şansı tanınmıştır.