Deniz ve hava limanları ile geçici depolama yeri işleticilerince gümrük iş ve işlemleri ile ilgili olarak alınan ücretlere ilişkin 27 Mart 2018 tarihli toplantı düzenlendi.

Deniz ve hava limanları ile geçici depolama yeri işleticilerince gümrük iş ve işlemleri ile ilgili olarak alınan ücretlere ilişkin 27 Mart 2018 tarihli toplantı düzenlendi”

Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra; çeşitli sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla Genel Müdürümüz Sayın Mustafa GÜMÜŞ başkanlığında 27 Mart 2018 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Deniz Ticaret Odası, UTİKAD, TÜRKLİM, İHKİB, Vapur Donatanları Derneği, Türk Havayolları, Çelebi, Havaş, MNG, Sistem Lojistik, GTİ, TAİ temsilcileri ile liman işleticilerinin katılım sağladığı toplantı; gümrük iş ve işlemleri ile ilgili olarak, deniz ve hava limanları ile geçici depolama yeri işleticilerince alınan ücretlerin azami hadlerinin belirlenmesi amacıyla tertip edilmiştir.
Söz konusu toplantıda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler ele alınmış olup sektör temsilcileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.