Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM) İhtisas

9/8/2014 tarihli, 29083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 114 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ile ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlenmiştir.
31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)’nin Ek-3 listesinde GTİP ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
3 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
4 Derince Gümrük Müdürlüğü
5 İzmir Gümrük Müdürlüğü
6 Mersin Gümrük Müdürlüğü