“Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması” Projesinin İkinci Bölgesel Semineri 22-23 Mart 2017 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizması (IPA)  “Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması” konulu Bakanlığımız Projesinin uygulaması kapsamında; İstanbul’da 22-23 Mart 2017 tarihlerinde bölgesel seminer gerçekleştirilmiştir. Seminere Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu, AB Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Bakanlığımız temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve hak sahiplerinin temsilcisi avukatlar tarafından katılım sağlanmıştır.
Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Sn. Mustafa GÜMÜŞ tarafından seminerin açılış konuşması gerçekleştirilmiş; fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunması çerçevesinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün önemi ve güncel gelişmelerden bahsedilmiştir.
İki gün boyunca süren seminerin ana konusu; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği değişikliklerin uygulamada getireceği kolaylıklar ve sorunların uygulayıcı kurumlar ve hak sahipleri gözüyle değerlendirilmesi ve tartışılması olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin cezai, hukuki ve sınır önlemleri, fikri mülkiyetin korunmasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük İdaresinin rolü,  özel sektörün konuyla ilgili görüşleri ve Avrupa Birliği’ndeki önlemler görüşülmüş; ayrıca, vaka çalışmaları gerçekleştirilmiştir.