GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafında Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulundu

Bilindiği üzere; Ankara, İzmir ve Bursa Laboratuvar Müdürlüklerimiz TS EN ISO/IEC 17025:2012 uluslararası standardının gerekliliklerini karşılayarak akredite olmuşlardı. 08.09.2014 tarihinde Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar hükümlerini yerine getirerek akredite olmuştur.

Akreditasyon; Bir ürünün ya da hizmetin, talep edilen şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir. Laboratuvarlar uluslararası bir standart olan ISO/IEC 17025’in tüm gerekliliklerini karşılayarak akredite olurlar. Bu standart, bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklar ve laboratuvarların kalite, yönetim ve teknik sistemlerin geliştirilmesinde yararlanılır.

Akreditasyon gönüllü bir işlem olup zorunluluk olmadığı halde akreditasyon belgesi almış bir laboratuvar olmanın avantajları şöyle özetlenebilir;

  • Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade eder. Gümrük laboratuvarlarımızın akreditasyonu laboratuvarların yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlayarak mükelleflere güvenilir analiz hizmetleri sunar.
  • Laboratuvarın akredite edilmesi için yapılan işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden raporlar uluslararası kabul görmektedir.
Bu çerçevede Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş olması; Mersin Laboratuvar Müdürlüğünden çıkan analiz sonuçlarının;
  • İç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesini,
  • Deneylerin kalite düzeylerinin artmasını,
  • Kalitenin sürekliliğini ve güvenirliliğin disiplin altına almasını,
  • Mükellef memnuniyetinin artmasını,
  • Laboratuvar personelin teknik yeterliliğinin artmasını,
  • Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrol altında tutulmasını,
  • Çalışanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olmasını,
  • Güvenirliliğin ve saygınlığın artmasını,

Sağlayacaktır.