İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 5 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur.

İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 5 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup 09.06.2017 tarihinde kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 5 metotta daha akredite olunmuştur.

İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 

  • ASTM D 93 TS EN ISO 2719 Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi
  • TS EN ISO 20846 Kükürt (S) Miktarı Tayini Enerji Morötesi Floresans Yöntemi
  • TS 1451 EN ISO 3104 Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması
  • TS EN ISO 2171 Kül Tayini
  • TS EN 12143 Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini.