İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 2 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 2 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 28.11.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 2 metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 19’a çıkarmıştır.
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 

  1. Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında: ASTM D86
  2. Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi TS EN ISO 12185/ ASTM D4052
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 53 olan akredite metot sayısını 2019 yılı Nisan ayı itibarı ile 55 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 7 10 11 8 19 0 55

 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Sertifika için tıklayınız