Gümrük Genel Tebliğinde (TIR İşlemleri) Değişiklik

“11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6) yayımlanmıştır.”
 
Tebliğ Metni için tıklayınız Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri)