Bursa Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 8 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur.

 
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Bursa Laboratuvar Müdürlüğü 14.11.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup 09.03.2018 tarihinde kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 8 metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 11’e çıkarmıştır.

Bursa Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında 09.03.2018 tarihinde Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

 

  • Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile erime sıcaklığının belirlenmesi, TS EN ISO 11357-3
  • Gıdalarda Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glukoz, Sakkaroz) Analizi HPLC-RID metodu, TS EN 12630
  • Ham Kül Tayini, TS ISO 5984
  • Rutubet Tayini, TS 6318/ T1
  • Nişasta Muhtevasının Tayini - Polarimetrik Metot, TS ISO 6493
  • Azot muhtevasının tayini ve ham protein muhtevasının hesaplanması-Kjeldahl metodu, TS EN ISO 5983-1/AC
  • Ham selüloz muhtevası tayini- Ara filtrasyon metodu, TS EN ISO 6865
  • Yağ muhtevasının tayini- Heksan (veya petrol eteri) ile ekstraksiyon metodu, TS EN ISO 734,

 Kamuoyunun bilgisine sunulur.