Antrepoya Konulan Eşyaya İlişkin Duyuru

Gümrük Yönetmeliğinin 559/3 üncü maddesi "Antrepolara konulan eşyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir." hükmünü amirdir.
 
Bu çerçevede; Bakanlığımızca yapılan düzenleme ile;
 
- Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay ve muz cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesine,
 
- Antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesine;
 
- Söz konusu uygulamanın, 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasına;
 
Karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.