Antrepolar İçin Alınacak Sabit Teminata İlişkin Duyuru

Bakanlığımızın 14.12.2014 tarihli düzenlemesi ile,
 
Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde Gümrük Yönetmeliğinin 526/3 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla 17.12.2014 tarihinden itibaren akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolardaki teminat işlemleri ile ilgili olarak; her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro teminat verilmesine, ayrıca bu sabit teminata ilave olarak,

1- Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünlerialkollü içkimısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25’i kadar olmasına,

2- Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10’u kadar olmasına,

3- 01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro tutarındaki teminatın verilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmemesine,

Karar verilerek bu husus duyurulmuş idi.

Bu kez, Bakanlığımızın 30.12.2014 tarihli düzenlemesi ile 100.000.-Avro tutarındaki sabit  teminatın ilgili gümrük idaresine en son verilme tarihi 01.02.2015 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.