ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 2 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 2 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Ankara Laboratuvar Müdürlüğü 22.01.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 2 metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 7’ye çıkarmıştır.
Ankara Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 

  1. TS EN ISO 12185 Motorin Numunesinde Yoğunluk Tayini,
  2. TS EN ISO 20846 Motorin Numunesinde Düşük Kükürt Tayini,
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 41 olan akredite metot sayısını 2018 yılı Kasım ayı itibarı ile 53 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 7 10 11 8 17 0 53

 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.(23.11.2018)       Sertifika için tıklayınız