GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014/19 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapan 2014/27 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi

Gümrük Kanununun 167/9-d ve 167/9-e maddelerinde yer alan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında tamir amaçlı yurt dışına geçici ihraç edildikten sonra yurda girişinde vergilendirilmesine ilişkin 15/08/2014 tarih, 2014/19 sayılı Genelgede değişiklik yapan 21/11/2014 tarih, 2014/27 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir.
 
Yapılan düzenleme kapsamında; bahse konu eşyanın vergilendirilmesine ilişkin tereddütlerin önüne geçilmiştir.

2014/27 Sayılı Genelge için tıklayınız.