TAŞIMA ŞEKLİNE İLİŞKİN KODLAR

 

25 ve 26 no.lu kutular :

 

Taşıma şeklini gösteren kodlar, A sütununda tek, B sütununda iki haneli olarak gösterilmiştir. Bu kutu, B sütununda yer alan kodlar kullanılarak doldurulur.

 

 A        B         Açıklama

 

 1         10        Deniz yolu ile taşıma

            12        Deniz aracında demiryolu vagonu

            16        Deniz aracında motorlu karayolu taşıma aracı

            17        Deniz aracında römork veya yarı römork

            18       Deniz aracında, içsularda taşımaya özgü araç

 2         20       Demiryolu ile yapılan taşıma

            23       Demiryolu vagonunda karayolu taşıma aracı

 3         30       Karayolu ile yapılan taşıma

 4         40       Havayolu ile yapılan taşıma

 5         50       Posta ile yapılan taşıma

 7         70       Sabit taşıma tesisatı

 8         80        İçsularda yapılan taşıma

 9         90        Kendinden hareketli