Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Akit Tarafları İle

                         AB Üyesi Ülkelerin Kodları

 

 

 

Kod

AB Üyesi Ülke

Avrupa Birliği

AT

038

Avusturya

BE

017

Belçika

BG

068

Bulgaristan

CY

600

Kıbrıs Rum Kesimi

CZ

061

Çek Cumhuriyeti

DE

004

Almanya

DK

008

Danimarka

EE

053

Estonya

ES

011

İspanya

FI

032

Finlandiya

FR

001

Fransa

GB

006

Birleşik Krallık

GR

009

Yunanistan

HU

064

Macaristan

IE

007

İrlanda

IT

005

İtalya

LT

055

Litvanya

LU

018

Lüksemburg

LV

054

Letonya

MT

046

Malta

NL

003

Hollanda

PL

060

Polonya

PT

010

Portekiz

RO

066

Romanya

SE

030

İsveç

SI

091

Slovenya

SK

063

Slovakya

 

HR

092

Hırvatistan

İsviçre

CH

039

 

İzlanda

IS

024

Norveç

NO

028

Türkiye

TR

052