1 no.lu kutu :

 

Birinci Alt-bölüm :

 

Kod

 

Kodun Anlamı

EU

:

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf ülkelere (Ek 7) yönelik ihracat ve bu ülkelerden yapılan ithalat için beyan

EX

:

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olmayan ülkelere yönelik ihracat için beyan

IM

:

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olmayan ülkelerden yapılan ithalat için beyan

AN

:

Antrepo işlemleri için beyan

 

 

İkinci Alt-bölüm :

 

Kod

 

Kodun Anlamı

1

:

Kesin ihracat

2

:

Geçici ihracat (Hariçte işleme dahil)

3

:

Yeniden ihracat: Önceden geçici olarak ithal edilmiş eşyaya veya antrepoya konulmak üzere önceden ithal edilmiş eşyaya uygulanabilir

4

:

Yurtiçi kullanım için giriş (Kesin ithalat)

5

:

Geçici ithalat (Dahilde işleme ve geçici ithalat dahil)

6

:

Yeniden ithalat: Sadece önceden geçici olarak ihraç edilmiş eşyanın ithalinde (Geri gelen eşya)

7

:

Eşyanın antrepo veya gümrük denetimi altındaki diğer yerlere konulması

9

:

Gümrük kontrolü altında işleme ve diğer rejim ve işlemler

 

 

Üçüncü Alt-bölüm :

 

Kod

 

Kodun Anlamı

TR

:

Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit