TRANSİT DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bağlı Yönetmeliğinin transit rejimi hükümlerinin gümrük idarelerinde uygulanmasının izlenmesi, ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması,

a) Genel hatlar,

b) Teminat ve garanti mektubu işlemleri,

c) Memur refakati işlemleri,

 

2. Global Teminat Sistemi işlemleri (UND, DTO) (teminat mektubu kabul-iade, sisteme alma-sistemden çıkarma),

3. Ulaştırma mevzuatının uygulanması, ULAŞ-NET işlemleri, 

4. KUKK toplantılarına katılım sağlanması, 

5. Irak ile petrol ticareti (BKK) kapsamı işlemler, 2011/2033 sayılı “Ham Petrol  ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar” ve  buna ilişkin Tebliğ Taslağına ilişkin işlemler,

6. Ortak Transit Sözleşmesine yönelik çalışmalar, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı NCTS çalışmalarına katılım sağlanması, 

7. Transit beyannamesi iptallerine ilişkin mevzuat değerlendirmesi yaparak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne görüş bildirilmesi, 

8. Yeni Yönetmelik hükümleri çerçevesinde BİLGE sisteminde yapılacak düzenlemelere ilişkin mevzuat desteği sağlanması, 

9. ECO, SECI, BSEC, TRACECA, UNIFIL kapsamında yapılan transit taşımacılık ile ülkemiz üzerinden transit geçiş yapacak insani yardım malzemeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

10. Transit rejimine ilişkin olarak uluslararası, bölgesel ve ikili düzeydeki çalışmaların izlenerek bunlara ilişkin görüş hazırlanması ve gerektiğinde değişikliklerin takip edilerek milli mevzuata aktarılmasının sağlanması.