TIR DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Uluslararası TIR Sözleşmesi’nin ulusal mevzuata aktarılmasına katkı sağlamak, buna ilişkin ikincil düzenlemeleri hazırlamak,

2. TIR sistemi ile ilgili uygulamayı geliştirmek, bu konuda karşılaşılan sorunları sonuçlandırmak,

3. BMAEK nezdinde yürütülen TIR Sözleşmesi’nin revizyonu ile ilgili Bakanlık ve ülke görüşünün oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

4. TIR Karnesi kapsamı taşımalarda kaçak olarak yurtta bırakıldığı anlaşılan eşyaya ilişkin adli, idari ve gerektiğinde mali takiplerin yapılmasını sağlamak ve takibat sonuçlarını izlemek,

5. TIR taşımacılığı sırasında usulsüzlük yapan firma ve şahıslarla ilgili gerekli tedbirleri almak, 

6. TIR Sözleşmesi hükümlerine göre, uluslararası taşımacılık yapan firmaları TIR sisteminden yararlanmak üzere tezkiye etmek, gerekli koşullar oluştuğunda tezkiyelerini iptal etmek ve ortak adres değişikliklerinin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi gibi firmalarla ilgili her türlü işlemleri yapmak,

7. Ülkemize ait taşımacılık firmalarının, diğer ülkelerde yaşadığı haksız uygulamalar ve sıkıntılarla ilgili olarak, söz konusu ülkeler veya BMAEK nezdinde girişimlerde bulunulmasını sağlamak,

8. TIR Karnesi Hata Bildirim Formuna ilişkin düzeltme işlemlerini yapmak,

9. Özelliği nedeniyle gümrük idarelerinden girişi yapılmayıp Bakanlığa gönderilen TIR karnelerinin veri giriş işlemlerini gerçekleştirmek.