GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarını açmak ve yürütmek,

 

2. Sınav sonucu veya kurumdan emekli, istifa vb. nedenlerle ayrılan personele Gümrük Müşavirliği/ Gümrük Müşavir Yardımcılığı izin belgelerini düzenlemek,

 

3. Gümrük Müşavir ve Yardımcıları hakkında denetim elemanlarınca ve Başmüdürlüklerce öngörülen geçici olarak meslek faaliyetinden alıkoyma ve daimi olarak meslekten çıkarma ceza önerilerini ilgili disiplin kurullarına sevk etmek,

 

4. Sınav, diğer disiplin cezaları ve izin belge talepleriyle ilgili olarak açılan davaları takip etmek,

 

5. Türkiye genelinde kullanılan BĠLGE sistemine dâhil gümrüklerde BĠLGE kullanıcı kodu onay programını kullanmak ve buna ilişkin yazışmaları yapmak,

 

6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesi uyarınca verilen disiplin cezalarının sona ermesi nedeniyle yapılan izin belge iade işlemlerini yürütmek,

 

7. Gümrük Müşavirliği dernek faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

 

8. Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ile ilgili kanun, yönetmelik vs. mevzuat düzenlemelerini hazırlamak,

 

9. Gümrük Müşavirliği mesleğini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak,

 

10. Özet beyan verecekler için düzenlenen kartlar (gümrük işlemi takip kartı) ile ilgili işlemleri yürütmek,

 

11. Gümrük Müşavirleri “Asgari Ücret Tarifesi”nin onaylanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

 

12.Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile ilgili kanun, yönetmelik vs. mevzuat düzenlemelerini hazırlamak,

 

13. Gümrük mevzuatının yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin düzenlemelerini uygulamak,

 

14. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine verilecek yetki belgelerini düzenlemek ve iptal etmek,

 

15. “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programı” üzerinde gerekli güncellemeleri yapmak,

 

16. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri “Asgari Ücret Tarifesi”nin Bakanlığımızca onaylanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.