GÜMRÜK İDARELERİ DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Gümrük idarelerinin kurulması, kaldırılması, faaliyet durumlarının belirlenmesi, iktisadi-ticari durum ve ihtiyaçlara göre sınıflarının tespitine ilişkin işlemleri yürütmek,

2. İhtisas gümrükleri oluşturulması ve bunların işleyişine ilişkin işlemleri yapmak,

3. Gümrük işlemlerinin işleyişini hızlandırmak ve verimliliği artırmak için taşra teşkilatında araştırma ve inceleme yapmak, teklifleri değerlendirmek,

4. Kıyılarımızda kurulan özel liman ve iskelelerden ithal veya ihraç olunacak eşyalara ilişkin gerek iskele sahibi firmalar ve gerekse de üçüncü şahıs taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

5. Yat limanlarının kurulmasına ilişkin işlemleri yapmak,

6. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin tetkik gezileri sonucu düzenlenen raporların Bakanlık adına koordinasyonunu sağlamak,

7. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve EADUK, Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi (HANKOK) işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

8. Komşu ülkelerle gümrük idareleri hakkında yapılacak görüşmelere ilişkin işlemleri yapmak,

9. Entegre Sınır Yönetimi Projesi (ESYP) çalışmalarını izlemek ve Genel Müdürlük içi koordinasyon işlemlerini yürütmek.