DENETİM RAPORLARI DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Denetim elemanları tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden raporların gerekli görüldüğü takdirde Genel Müdürlüğümüz içi ilgili Dairelere veya ilgili birimlere aktararak, bu birimler ve Dairelerden alınan görüşleri denetim birimlerine iletmek, 

2. Denetim raporlarının sonucunun taşra idareleri aracılığıyla takip ederek sonuçlarını değerlendirmek, 

3. Denetim raporlarıyla ilgili istatistiki kayıtların tutulması ve değerlendirilmesi ile yapılan değerlendirmeler  neticesinde mevzuatın tatbikinde yaşandığı tespit edilen hatalarla ilgili olarak gerekli çalışma, eğitim ve tedbirleri almak,

4. Birden fazla daireyi ilgilendirdiği durumda iç denetim ve iç kontrol ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu yapmak.