ANTREPO VE SERBEST BÖLGELER DAİRESİ


GÖREVLERİ

 

1. Özet beyan, geçici depolanan eşya ve antrepo rejimi ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak ve uygulamayı yürütmek. 

2. Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan özet beyan, varış ve çıkış bildirimine ilişkin hükümler uyarınca işlemleri yürütmek, gümrük idarelerinde bu hükümlere ilişkin olarak yürütülen işlemleri izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

-           Giriş özet beyan,

-           Varış bildirimi,

-           Çıkış özet beyan,

-           Çıkış bildirimi,

-           Özet beyan eksiklik ve fazlalıkları ve cezai işlemler.

 

3. Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan geçici depolanan eşyaya ve gümrük geçici depolama yerlerine ilişkin hükümler uyarınca işlemleri yürütmek, gümrük idarelerinde bu hükümlere ilişkin olarak yürütülen işlemleri izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak;

-          Geçici depolanan eşya statüsü,

-          Geçici depolama yerlerine eşya giriş ve çıkışı,

-          Geçici depolama yerlerine konulabilecek eşya,

-          Geçici depolama yerleri arasında eşya nakli,

-          Geçici depolama yerlerinde sayımlar,

-          Geçici depolama yerlerindeki eşyanın devri,

-          Geçici depolama yerlerinde eşyanın kalabileceği süreler.

 

4. Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde yer alan gümrük antrepo rejimine ilişkin hükümler uyarınca işlemleri yürütmek, gümrük idarelerinde bu hükümlere ilişkin olarak yürütülen işlemleri izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak;

 

- Antrepo rejimi ve diğer gümrük rejimleriyle ilişkileri,

- Antrepoya konulabilecek eşya,

- Antrepolarda elleçleme faaliyetleri,

- Antrepoya eşya giriş ve çıkışı ile antrepodan antrepoya eşya nakli,

- Antrepoda eşyanın kalabileceği süreler,

- Antrepoda eşya devri,

- Antrepolarda YGM uygulaması.

 

5. Serbest bölgeler ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak ve uygulamayı yürütmek, 

 

6. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin gümrük idarelerinde uygulamasını izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

 

7. Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, Boğazlardan transit geçen gemilere, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, uluslararası sefer yapan uçaklardaki yolculara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılan gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının kuruluşuna, işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik çalışmaları yürütmek,

 

8. Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin teminat işlemlerini yürütmek.