ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ

 

1.Genel Müdürlük Makamının sekretarya hizmetleri,

2.Makama gelen yazı ve bilgi taleplerinin koordinasyonu,

3.Brifing, faaliyet raporu vb. işlerin koordinasyonu,

4.Bakanlığımız Üst Yöneticiler Toplantısında takip edilen “Genel Müdürlüğümüz Projeleri ve Faaliyetleri”nin Dairelerden alınan bilgiler çerçevesinde güncellenmesi,

5.Genel Müdürlüğümüz yetki ve görev alanı ile ilgili yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılması.