Akaryakıt Antrepolarındaki Teminat Uygulamaları Toplantısı

“Akaryakıt Sektörünün Akaryakıt Antrepolarındaki Teminat Uygulamasına İlişkin Sorunları 8 Şubat 2017 Tarihli Toplantıda Ele Alındı”
 
Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) ve akaryakıt sektörünün önde gelen firmaları temsilcilerinin de katılımıyla “Akaryakıt Antrepolarındaki Teminat Uygulamaları”na ilişkin Genel Müdürümüz Sayın Mustafa GÜMÜŞ başkanlığında 8 Şubat 2017 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu toplantıda, sektör temsilcilerince akaryakıt antrepolarındaki teminat uygulamalarında akaryakıt sektörünün karşılaştığı güncel sorunlar dile getirilmiş olup bu sorunlara ilişkin olası çözüm önerileri üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.