SAMANCTA-Eşyadan Numune Alma Rehberi

1.11.2017 07:46:27

“Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması” Projesinin İkinci Bölgesel Semineri 22-23 Mart 2017 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir.

24.3.2017 14:55:39

Akaryakıt Antrepolarındaki Teminat Uygulamaları Toplantısı

9.2.2017 07:38:03

Genel Müdür Yardımcımız Sn. Yakup SEFER, Türkiye'nin Sesi Radyo Programına katıldı

13.1.2017 08:03:21

Gümrük Müşavirleri Dernekleri ile gerçekleştirilen Birlik Gümrük Kodu Çalıştayı

11.1.2017 14:30:37

"Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması” Projesinin İlk Bölgesel Semineri 23-24 Kasım 2016 Tarihlerinde İzmir’de Yapıldı.

6.12.2016 08:25:29

FSMH Projesi Kapsamında 28-29 Mayıs 2016'da Kızılcahamam'da Hizmetiçi Eğitim Gerçekleştirildi

3.6.2016 11:28:08

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) yayımlanmıştır.

24.3.2016 07:52:29

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.2.2016 08:00:09

2016 Yılına İlişkin İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Yayımlandı

4.1.2016 13:21:36

2016 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı

4.1.2016 13:07:28

Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi Ankara Gümrük Müdürlüğünde Uygulanmaya Başlandı

29.12.2015 09:30:40

1975 Tarihli TIR Sözleşmesi’nde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

4.9.2015 09:06:46

Liman İşletmelerince Tahsil Edilecek Ücretlere İlişkin 2014/29 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi.

8.12.2014 11:22:48

Tamir Amaçlı Geçici İhraç Edilen Eşyanın Yurda Girişinde Vergilendirmesine İlişkin 2014/19 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi

29.8.2014 18:45:25

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapıldı

25.8.2014 08:42:52
DÜZENLENME TARİHİ 3 ARALIK 2018 VE SONRASI OLAN KAĞIT ORTAMDA DÜZENLENEN TRANSFER BİLDİRİM FORMLARININ GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE KULLANILMASI UYGULAMASINA SON VERİLMİŞTİR. 3 ARALIK 2018 ÖNCESİ DÜZENLENMİŞ OLAN TRANSFER BİLDİRİM FORMLARININ KULLANIMINA DAİR ENGEL BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR.
29.11.2018 10:29:35
İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 10 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.
23.11.2018 12:51:39
ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 2 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.
23.11.2018 12:45:58
Transfer Bildirim Formlarının Beyan İşlemlerine İlişkin Yükümlü Kılavuzu yayımlanmıştır.
8.11.2018 11:44:43
2018 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları Uygulama Duyurusu
16.10.2018 09:03:57
Gümrük Müşavirleri İçin Transfer Bildirim Formu Sorgulama Uygulaması Devreye Alınmıştır.
13.9.2018 14:42:32
Yabancı Plakalı Şirket Araçlarının Yurtta Kalış Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru
13.6.2018 14:26:09
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 8 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur.
3.4.2018 07:51:37
Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF Konulu 2017/20 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapan 19.02.2018 Tarihli ve 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
5.3.2018 06:57:14
Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 5 Matotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur.
27.2.2018 09:03:26
İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 4 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur.
22.1.2018 13:30:53
2018 Türk Gümrük Tarife Cetveli
4.1.2018 11:45:02
Genel Müdürlüğümüzün 2017/20 sayılı Genelgesi kapsamında bankalarca düzenlenen Transfer Bildirim Formlarının Veri Giriş Ekranı (Arayüz) üzerinden oluşturulmasına ilişkin kılavuz yayımlanmıştır.
10.11.2017 12:44:58
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik
15.9.2017 07:46:11
Kapsamlı Teminatta İndirim Uygulaması
4.8.2017 14:39:36
Bakanlığımız İle TOBB Arasında TIR Karnesi Düzenlemesi ve Kefil Kuruluşun Yükümlülüklerine İlişkin Protokol 22 Haziran 2017 Tarihinde İmzalandı.
23.6.2017 08:47:13
İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 5 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur.
15.6.2017 12:55:38
Havalimanlarında ardiye ücretlerini (Serbest zaman uygulaması) düzenleyen 2017/10 Sayılı Genelge yayımlanmıştır
5.5.2017 13:08:38
Gümrük Genel Tebliğinde (TIR İşlemleri) Değişiklik
21.2.2017 13:33:50
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay bedelleri hk. Genelge yayımlandı
31.12.2015 12:39:58